Faillissementen

Faillissementen

  • Indienen claims
  • Toegang tot verslagen en bijlagen
  • Contactgegevens behandelend advocaat
  • Openbare verslagen
  • E-mailnotificaties

 

Beschrijving

Overzicht van lopende surséances van betaling en faillissementen waarin onze advocaten als bewindvoerder of curator optreden.

Delen