Privacy


 

Dit is de Privacy Statement van CMS Derks Star Busmann NV, gevestigd te Amsterdam, Brussel en Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30201194 (hierna: “CMS Derks Star Busmann” of “wij”, “ons” en “onze”)

CMS Derks Star Busmann vindt uw privacy belangrijk. Deze Privacy Statement is opgesteld conform nationale en internationale privacy wetgeving. Door uw persoonsgegevens op te geven op onze website, gaat u ermee akkoord dat wij die gegevens in overeenstemming met deze Privacy Statement gebruiken.

Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn opgegeven door personen die onze website bezoeken. U kunt uw persoonsgegevens opgeven om informatie of diensten aan te vragen, om brochures, de newsflash, de ondernemersbrief of andere publicaties aan te vragen, om u aan te melden voor een seminar of een ander event, om u aan te melden voor bepaalde gedeeltes van de website of om te solliciteren voor een baan of stage. Wanneer u dergelijke gegevens opgeeft, zullen wij deze alleen gebruiken voor het doel waarvoor u deze hebt opgegeven. Daarnaast kunnen wij dergelijke informatie ook gebruiken voor notificatiedoeleinden.

Ons beleid is om persoonsgegevens niet aan derden te verstrekken, tenzij wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak of u ons daar zelf uitdrukkelijk om heeft verzocht. Wij realiseren ons dat uw persoonsgegevens waardevol zijn en nemen alle redelijke maatregelen om ze te beschermen.

Op onze website maken wij gebruik van kleine tekstbestanden genaamd “cookies” om de website te verbeteren. Wij gebruiken deze cookies niet om individuele bezoekers van onze site te volgen. Het gebruik van cookies is tegenwoordig standaard voor de meeste websites, maar als u geen prijs stelt op het gebruik van cookies, kunt u uw browser zo instellen dat u geen cookies ontvangt.

Als u meer wil weten over de u betreffende persoonsgegevens die wij verwerken, kunt u contact opnemen met ons via webmaster@cms-dsb.com of  +31 30 2121 176.

CMS Derks Star Busmann behoudt zicht het recht voor om deze Privacy Statement van tijd tot tijd te wijzigen. Controleer daarom regelmatig dit gedeelte van de website.